Public Tender

Udbud:
Evaluering og effektmåling af Venture Cups University Startup World Cup projekt.

CPV nr.: 79419000-4

Den ordregivende myndighed og kontaktperson:

Venture Cup Danmark, CVR nr.: 25783877
Kontaktperson: Morten Ugelvig Andersen, Direktør

Baggrund og kontekst

Venture Cup Danmark har i perioden 2015-2019 afholdt University Startup World Cup i København, hvortil man har modtaget økonomisk støtte fra Region Hovedstaden/Erhvervsfremmebestyrelsen. Målet med projektet har været at bringe de mest lovende universitets-iværksættere fra hele verden sammen i Danmark for at give de studerende et internationalt netværk, tiltrække talenter til regionen og brande Danmark som hub for universitetsentreprenørskab.

Evalueringens format

Formålet med evalueringen er at opnå indsigt i projektets effekt og de afledte læringspunkter, som kan danne grundlag for strategisk udvikling i regionen og for Venture Cup Danmark.

Metodevalg og tilrettelæggelse

Der vil være tale om en systemisk tilgang med fokus på effektmåling og evaluering af værdiskabelse og læring. Udarbejdelsen vil ske med assistance fra medarbejdere i Venture Cup organisation og skal tage afsæt i datamateriale indsamlet siden projektets start.

Slutprodukter og offentliggørelse

Evalueringen skal resultere i en rapport, som deles med Erhvervsfremmebestyrelsen, og hvorfra de vigtigste konklusioner vil blive kommunikeret til et bredere publikum.

Prisramme

Prisen for det udførte arbejde har et loft på 40.000kr+moms.

Tilbuddets disposition og længde

Det forventes at rapporten leveres i Word og PDF format og udgør ikke mindre end 15 sider.

Tildelingskriterier

Opgaven tildeles på baggrund af en vurdering af tilbudsgiverens faglighed, erfaring med lignende opgaver samt evne til at levere opgaven indenfor de givne rammer.

Tilbudsfrist

Senest 04/09/20

Færdiggørelse af rapporteringen

Senest 28/09/20

Spørgsmål til udbuddet kan stilles til Morten Ugelvig Andersen på tlf 61777425 el via [email protected]